Kaupan kylmän tukipalvelu - FDS

 • kaupan kylmän tukipalvelu
 • Uusi tukipalvelu kaupan kylmän asiakkaille

   

  Danfoss ADAP-KOOL® tuotteet tarjoaa sinulle ja asiakkaillesi uuden palvelukonseptin nimellä Danfoss Field Delivered Service, FDS. 

  Olemme perinteisesti tukeneet asiakkaitamme ADAP-KOOL® -järjestelmien käyttöönotossa ja huollossa. Uuden palvelukonseptin myötä parannamme tukipalveluidemme saatavuutta ja kasvatamme niiden määrää. Tämä tapahtuu yhteistyökumppanimme Cool Solutions Automation’in (Kylmä 2000 Oy) kanssa, joka jatkossa toteuttaa Danfoss FDS palveluita, joihin kuuluvat:

  • Käyttöönottopalvelut
  • Energiakatselmukset ja -optimointi 
  • Omavalvonnan tuki & Raportointi
  • Huolto & Koulutus

  Danfoss FDS palvelut toteutetaan yhteistyössä nykyisen huoltoliikkeen/urakoitsijan kanssa. Tarvittaessa yhteistyökumppanillamme on edellytykset toimia myös itsenäisesti palvelun toteuttajana. Cool Solutions Automationilla (CSA) on käytössään viimeisin tekninen kirjallisuus, ohjelmisto-/tuotepäivitykset ja ajantasainen koulutus sekä Danfoss tekninen tukiorganisaatio.

  Tiedusteluihin vastaa ja palvelutilaukset ottaa vastaan Oy Danfoss Ab. Tilauksenne annetaan toimeksiantona Cool Solutions Automationille, joka hoitaa palvelun yksityiskohdat ja laskutuksen.

  Danfoss FDS palveluilla otamme seuraavan askeleen kohti entistä energiatehokkaampia ja luotettavampia laitoksia.

   

 • KÄYTTÖÖNOTTOPALVELU

  - ADAP-KOOL® -järjestelmien käyttöönotto ja ohjelmointi
  - toimivat kytkennät ja luotettavan dataväylän toteutus
  - säädinkohtaiset asetukset
  - säädin- ja ohjelmistopäivitykset
  - säätötoimintojen viritys; PI-säätimet, varotoiminnot, raja-arvot, toimiva kokonaisuus
  - pisteiden yhteisenmukaiset nimeämiset
  - käyttäjäkohtaiset tunnukset ja oikeuksien rajaus
  - mastertoiminnat; viikkoaikataulut, ruiskutuslupa, reunalämmitys, imupaineen optimointi
  - ylimääräiset toiminnot ja mittaukset; boolean logiikka ja I/O toiminnot
  - toimivan sulatuksen ohjaus ja koordinointi
  - etävalvontatoteutus
  - omavalvontavaatimusten mukaiset lämpötila-asetukset ja taltiointi, kriittisen lämpötilan määrittely (luokan I/II lämpötila-anturi)
  - hälytysten priorisointi ja hälytysten siirto (SMS, e-mail, xml)
  - pohjakuvan / toimintakaavioiden piirtäminen ja määrittely
  - käyttäjän omat suosikkiraportit
  - rekisteröintien ja raporttien luonti
  - laitoksen täydellinen varmuuskopio

   

 • OMAVALVONNAN TUKI & RAPORTOINTI

  - datan keräys
  - datan tallennus
  - raportointi & analysointi
  - viranomaistallenteet

   

 • HUOLTO JA KOULUTUS

  - vikatilanteet
  - säädin- ja ohjelmistopäivitykset
  - säätötoimintojen viritys
  - nimeämiset
  - ohjelmistomuutokset
  - yhteyksien ja valvomon päivitys
  - käytön opastus
  - ADAP-KOOL® järjestelmät

   

 • CSA_TUMMA
 • PALVELUN TARJOAJA

  CSA - Cool Solutions Automation yhteystiedot:

  s-posti: info@csa.fi
  puh: 040 670 0460

   

 • TIEDUSTELUT JA PALVELUTILAUKSET

  Arkisin kello 8:00-16:00:

  Oy Danfoss Ab
  Kylmätuotteet
  puh. 0207 010 600
  s-posti: kylma@danfoss.fi

   

 • ENERGIAOPTIMOINTI

  - asetusarvojen rationalisointi, PI-säätimien viritys, käynti/viive-aikojen ym. toimintojen optimaalinen toiminta
  - käynnistyssyklit, kierrosnopeuden säätö, rampit, venttiilien ohjaus, termostaatin käyntiajat, hälytysrajat
  - po-optimointi
  - kelluva lauhdutinpaine
  - adaptiivinen sulatus
  - adaptiivinen tulistus
  - koordinoitu sulatus
  - adaptiivinen reunalämmitys
  - lauhduttimen seuranta
  - ruiskutuslupa
  - päivä-/yötoiminnot
  - moduloiva termostaatti
  - valaistuksen ohjaus
  - lämmöntalteenotto
  - erilliset logiikkatoiminnot/ohjaukset
  - kWh/COP-mittaus, mittaussäästöjen todentamiseen
  - jatkuva seuranta

   

   

 • HINNOITTELU

  Matkakorvaus: 0,65 eur/km

  Matkatunti: 50 eur/h

  Tuntityö arkena klo 7-17: 95 eur/h

  Tuntityö muina aikoina: 190 eur/h

  Päivärahat: matka >50 km (Vantaa) ja kesto >6 h = 17 eur tai kesto >10 h = 38 eur 

  Matkakulut: veloitetaan erikseen (hotelli, paikoitus, lennot, juna jne.)

   

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/segments/food-retail/fds/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }